Verksamhetsområden och branscher

EFKON har kunskap inom följande verksamhetsområden och branscher:  

   
»
Avfallshantering

    » Bygg- och entreprenadverksamhet

    » Kommunal verksamhet

    » Tillverkande företag

 

Ur applikationssynvinkel, har EFKON kunskap inom följande områden:

   
»
Ekonomisystem (Redovisning, Kund- och Lev.reskontra)

    » Koncernekonomisystem (konsolidering från dotterbolag)

    » Budget- och analysverktyg

    » Lönesystem

  
  »
Vågdatasystem