Tjänster och produkter

EFKON kan erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom nedanstående områden:  

»
Projektledning

» Strategier, analyser och utredningar

» Upphandlingsstöd (t.ex. framtagning av  kravspecifikationer,
    utvärderingar av anbud)

» Systemutveckling inom
  
» Windows
  
» AS/400
   » SQL Server