EFKON är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster till företag.

Bland våra referenser kan nämnas:

Sydvästra Skånes Avfalls AB

AnalyCen Nordic AB

Landskrona kommun, Personalavdelningen 

Antal besökare:  Besöksräknare